Kot svetovalec v okviru javnega razpisa za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letih 2017 – 2018V smo sodelovali s podjetjem VIP TEHNIKA d.o.o., ki se je že dalj časa srečevalo z izzivom zagotavljanja boljšega pretok informacij znotraj podjetja, z namenom olajšanja dela v vseh poslovnih funkcijah. Na ustrezen način si želili zagotoviti  digitalizacijo procesov in večkratno ter hitro uporabo podatkov za različne namene. Eden od pomebnih izzivov podejtja VIP TEHNIKA je bilo izboljšanje izvajanja razvojne in proizvodnje funkcije po načinu vitkega poslovanja in ničelne tolerance do napak v izdelavi, kar jim bo omogočilo, hitreješe prilagajanje  izdelkov konkretnim potrebam njihovim kupcev. Glavna potreba naročnika je bila izboljšati način obdelave zahtev kupce in s tem dvigniti hitrost izdelave, kakovost izdelokov in storitve ter zanesljivost izdelkov.

Z našo pomočjo so odkrili pomanjklivosti v svojih procesih in dosegli zastavljene cilje izboljšav.