V okviru javnega razpisa za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letih 2017 – 2018  smo sodelovali s podjetjem Rogač d.o.o. iz Maribora, katero ima kot ključno konkurenčno prednost vrhunsko kvaliteto, kratke dobavne roke in zmerno cena. Da bodo lahko te prednosti še naprej krepili in izboljševati, so se odločili za uvedbo procesne organiziranosti, s čimer se bo v podjetju izboljšala sodelovalnost med oddelki, transparentnost delovanja in sodelovanja, definirane bodo pristojnosti in odgovornosti procesnih skrbnikov in procesnih sodelavcev.  Vse skupaj bo sumarno prispevalo k višji stopnji motiviranosti in zavzetosti sodelavcev, ki so temelji pogoj oz. kreator konkurenčne prednosti podjetja Rogač d.o.o..

Z našo pomočjo do dosegli zastavljene cilje projekta in izboljšali svoje poslovanje.