V okviru javnega razpisa za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letih 2017 – 2018  smo sodelovali s podjetjem SIM  d.o.o. iz Radencev. Njihova potreba je bila izboljšanje izvajanja trgovinske in komunalne dejavnosti po načinu vitkega procesnega poslovanja z željo hitrejšega  prilagajanja ponudbe njihovih izdelkov konkretnim potrebam kupcev in s tem bistveno izboljšati izvedbo storitev ob upoštevanju ničelne tolerance do napak v izvedbi. Njihovi procesi od ugotavljanja dejstev o situaciji pri kupcu do izdobave končnega izdelka oz. storitve so bili občutno predolgi in so zahteva preveč internih i zunanjih iteracij.

Z našo pomočjo so odkrili pomanjklivosti v svojih procesih in dosegli zastavljene cilje izboljšav.